Termeni și Condiţii - CreditPrime
te sunăm noi
0800 00 80 80
0800 00 80 80
te sunăm noi

Termeni și Condiţii

În desfășurarea activităţii sale, ECOFINANCE IFN S.A. (denumită în cele ce urmează “CreditPrime”), cu sediul social în str. Louis Blanc nr. 1, et. 4, faza II, sector1, București, România, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/5634/21.04.2017, C.I.F. 37423620, Nr. de înregistrare în Registrul General BNR RG-PJR-41-110328/11.10.2017, Nr. de înregistrare în Registrul Special BNR RS-PJR-41-110087/16.02.2018, capital social 940 000 lei utilizează prezentul website. De asemenea, acesta are obligaţia legală de a prelucra datele cu caracter personal ale clienţilor săi în scopul achiziţionării unui produs de creditare. În acest scop, vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii și Condiţiile de utilizare a website-ului nostru, dar și Politica de confidentialitate pe care o gasiti aici în baza careia vă vom prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră către CreditPrime în vederea achiziţionării unui produs de creditare. Consimţământul dumneavoastră vizează separat fiecare dintre secţiunile la care linkul face referire și poate fi dat selectiv, în funcţie de opţiunea dumneavoastră. Cu toate acestea vă rugăm să aveţi în vedere faptul că lipsa consimţământului dumneavoastră pentru unele aspecte obligatorii în cursul procesului de acordare a unui produs de creditare CreditPrime, poate conduce la imposibilitatea continuării procesului de creditare, și astfel, de acordare a creditului solicitat.

Termeni si Condiţii de utilizare a website-ului

Termenii de utilizare sunt aplicabili din momentul în care Utilizatorul accesează pentru prima dată acest website, aplicabile inclusiv pentru tot procesul de analiză de credit, încheierea contractului de credit, desfășurarea contractului de credit, încetarea acestuia și inclusiv după acest moment în anumite aspecte reglementate de prezentul document. Toate drepturile asupra textelor incluse în paginile acestui site web, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală, sunt deţinute şi/sau administrate de către CreditPrime.

Astfel, pot fi descărcate copii ale materialelor publicate pe acest site web numai în scopuri necomerciale sau pentru uz personal, în scop informativ. Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra materialelor în cauză sau alte drepturi asociate acestui drept, sunt și rămân în proprietatea CreditPrime.

Nu vă este permis să stabiliţi, direct sau indirect, link-uri către acest site web (prin intermediul hypertext-ului, deep-linking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalităţi) fără acordul expres, în scris și prealabil al CreditPrime. Autorizarea de a folosi acest site web poate înceta fără o notificare prealabilă dacă, din perspectiva CreditPrime, utilizatorii/clienţii încalcă Termenii de utilizare enunţaţi mai sus.

Sunt interzise copierea, reproducerea, descărcarea, republicarea, difuzarea, transmiterea, afişarea, modificarea sau reutilizarea acestor materiale în alte scopuri decât cele menţionate mai sus. Link-urile afişate pe acest site web conduc către site-uri care nu sunt administrate de către CreditPrime. Din acest motiv, CreditPrime nu poate fi ţinută responsabilă de conţinutul acestora sau al celor la care se face referire pe aceste site-uri.

Eventualele link-uri externe afişate pe acest site web au scopul de a veni în sprijinul utilizatorilor (client sau potenţial client) și nu au scop publicitar. Astfel, introducerea lor în conţinutul site-ului nu implică sprijinul companiei CreditPrime faţă de acestea, şi cu atât mai puţin CreditPrime nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe aceste site-uri. Riscul pentru vizitarea acestor site-uri web este asumat în totalitate de către utilizatori.

Mărcile, sloganurile, numele şi imaginile afişate pe acest site web reprezintă mărci înregistrate sau nu, ale CreditPrime și ale altor companii/grupuri din care CreditPrime face parte sau este afiliată.

Nimic din ceea ce este publicat pe acest site nu reprezintă acordul direct sau indirect în vederea utilizării mărcilor incluse în materialele prezentate în prezentul website, fără acordul prealabil sau aprobarea expresă în scris a CreditPrime sau ale terţelor părţi care deţin aceste mărci.

Informaţiile publicate pe acest site web au fost atent analizate pentru a nu prezenta neconcordanţe cu realitatea; totuşi, nicio garanţie asupra calităţii sau aplicării acestora în anumite scopuri nu poate fi asigurată. De asemenea, nu putem garanta că materialele publicate pe acest site web sunt exacte sau lipsite de erori. Nici un material publicat pe acest site web nu constituie un sfat privind achiziţionarea unui produs de credit şi nu poate fi considerat o recomandare în acest sens, clientul fiind acela care este responsabil de evaluarea utilitatii reale a produsului de creditare ales, precum si a compatibilitaţii acestuia cu nevoile reale ale acestuia și a capacitaţii de rambursare a Creditului.

În măsura în care cadrul legislativ din România o permite, nu se acceptă răspunderea pentru nici o pierdere sau daună cauzată direct sau indirect prin utilizarea materialelor publicate pe acest site web.

CreditPrime deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conţinutul site-ului www.creditprime.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislaţia drepturilor de autor în vigoare.

Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conţinutului și graficii site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conţinutul și forma site-ului www.creditprime.ro, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Utilizatorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web. În cazul nerespectării termenilor şi condiţiilor prezentate pe site de către utilizatori sau orice comportament care aduce prejudicii CreditPrime pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site.

Parole

În cazul în care pentru accesarea anumitor conturi personale ale dumneavoastră în contextul prezentului website vi se va comunica o parolă, vă rugăm să trataţi această parolă cu maximă precautie și confidenţialitate și să nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră.

CashBack — Bani înapoi

Programul CashBack — Bani înapoi nu este disponibil pentru creditul tip linie de credit

Programul de CashBack presupune returnarea către client a unei sume în valoare de 3%* din valoarea împrumutată sub formă de puncte bonus (1 punct bonus = 1 leu). Echivalentul în bani a punctelor acumulate pot fi transferate de către client din contul său de pe www.creditprime.ro, în contul său bancar.

Condiţii cumulative de acordare a Cashback-ului:

  • CashBack se oferă pentru împrumuturile rambursate în termen (până la scadenţă).
  • CashBack se oferă pentru împrumuturi cu un termen de rambursare de peste 10 zile.
  • CashBack se oferă și pentru împrumuturile la care s-a solicitat rescadenţare, cu condiţia ca dobânda sau Comisionul Unic aferent serviciului de rescadenţare, să nu fi fost plătit integral sau parţial cu puncte bonus.
  • Conditii de excludere din programul Cashback:
  • CashBack nu se oferă pentru împrumuturile la care clientul beneficiază de dobândă 0%.
  • CashBack nu se oferă pentru împrumuturile rambursate anticipat cu recalcularea dobânzii.

În cazul întârzierii la plată cu până la 29 de zile, CreditPrime își rezervă dreptul să blocheze punctele bonus acumulate anterior ale clientului, iar peste 30 de zile de întârziere- să anuleze punctele bonus acumulate.

CashBack-ul poate fi obţinut de orice utilizator înregistrat iar informaţiile privind punctele bonus acumulate se găsesc în contul personal al clientului de pe www.creditprime.ro. Pentru orice acţiune cu punctele bonus acumulate clientul trebuie sa apeleze departamentul Suport Clienţi.

*Procentul poate fi mai mare în cazul unor campanii promoţionale

Beneficiarul real al Creditului.

În cazul în care vă decideți să solicitați/să contractați un împrumut din partea CreditPrime, având în vedere dispozițiile Legii nr. 656/2002 și ale Regulamentului Băncii Națională a României nr. 9/2008, înțelegeți să declarați pe proprie răspundere faptul că sunteți beneficiarul real al sumelor de bani pe care le solicitați către Credit Prime, cu titlu de împrumut și vă obligați să comunicați de îndată către CreditPrime orice modificare apărută cu privire la cele declarate.

În calitate de solicitant/împrumutat, confirmați prin agrearea prezentului document faptul că înțelegeți faptul că acordarea împrumutului de către CreditPrime este condiționată de calitatea dumneavoastră de beneficiar real al sumei obținute prin împrumutul acordat de CreditPrime.

Conform dispozitiilor art.4 din Legea nr.656/2002 prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă Împrumutatul, în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie ori o operaţiune. Noţiunea de «beneficiar real» va include cel puţin:

a) în cazul societăţilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice.

Persoane expuse public

De asemenea, în calitate de solicitant/împrumutat, declarați pe proprie răspundere și confirmați prin agrearea prezentului document faptul că nu sunteți o persoană expusă public (persoane fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante), membrii familiei acestora cat si asociati apropriati.

Prin funcții publice importante se înțeleg: a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale; h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi: a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelora dintre soți; b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelora dintre soți; c) părinții.

Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt: a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele expuse public.

În calitate de împrumutat/solicitant vă obligați să comunicați de îndată către CreditPrime orice modificare apărută cu privire la cele declarate de dumneavoastră mai sus.

În calitate de împrumutat/solicitant, confirmați prin agrearea prezentului document faptul că înțelegeți că acordarea împrumutului de către CreditPrime este condiționată de calitatea dumneavoastră de a nu fi o persoană expusă public, rudă cu această sau asociată public cu o astfel de persoană.

Acord privind debitarea cardului bancar

Împrumutatul/Solicitantul este de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea automată de către CreditPrime a cardului său bancar*. Împrumutatul/Solicitantul este de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizeze datele cardului său către procesatorul de plăţi partener al CreditPrime, și ca informaţiile cu privire la cardul său să fie verificate și validate de către CreditPrime, autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacţie simbolică, în valoare de 0.1 lei, ce urmează a se returna, fără a presupune costuri pentru Împrumutat.

Împrumutatul/Solicitantul autorizează expres și irevocabil CreditPrime să debiteze cardul său cu sumele datorate de către acesta la scadenţă (valoarea totală plătibilă), și ulterior prin debitări repetate până la stingerea debitului datorat, precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și costurile percepute de terţi datorate potrivit dispoziţiilor contractuale, după caz.

*aplicabil doar pentru clienții care au optat pentru primirea banilor pe cardul bancar.

Computere folosite în comun sau publice

Dacă doriţi să vă accesaţi conturile de pe un alt calculator/tableta/telefon mobil decât cel/cea personal/personală, este în responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că acesta are instalate cele mai recente aplicaţii antivirus, firewall şi software. Vă recomandăm să nu folosiţi un PC aflat la dispoziţia publicului (de exemplu într-un internet cafe, bibliotecă sau universitate) pentru a vă accesa conturile deschise pe acest website sau, după caz, conturile bancare, întrucât siguranţa acestuia este mai dificil de verificat / controlat.

Notificări

Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenţie va fi transmisă prin e-mail/SMS, atât clientul/utilizatorul, cât și CreditPrime declarând că acceptă această modalitate de comunicare prin e-mail / SMS între ele. Cu toate acestea în măsura în care clientul/utilizatorul nu are acces la niciuna dintre aceste posibilităţi în mod justificat, acesta poate adresa solicitarea sa în scris la adresa: str. Louis Blanc nr. 1, et. 4, faza II, sector1, București, România

Utilizatorul/ Clientul își exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă informare/informaţie care îi este transmisă de către CreditPrime în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea oricărei relaţii contractuale (“Comunicări”), să se transmită şi în mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail sau SMS la adresa de e-mail / numărul de telefon indicate de către Utilizator/ Client/ CreditPrime în cadrul aplicaţiei credit online sau pe www.creditprime.ro în secţiunea Contact, având efectele juridice ale unui act semnat de către Părţile contractuale.

De asemenea, CreditPrime va afişa informaţii în legătură cu relaţiile contractuale cu clienţii Contract și pe pagina website www.creditprime.ro și în contul Utilizatorului/Clientului generat la această adresă, notificând electronic Utilizatorul/Clientul în acest sens prin mesaj email/ SMS atunci când astfel de informaţii au fost afişate. CreditPrime nu este obligat să pună la dispoziţia Utilizatorului/Clientului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, sau Utilizatorului/Clientului solicită în mod expres acest lucru. Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, a numărului de telefon, sau a datelor de contact care nu a fost notificată CreditPrime nu îi va fi opozabilă, CreditPrime fiind astfel exonerat de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute sau luând în considerare datele puse la dispoziţie de către Împrumutat.

Acordul exprimat pentru inițierea/continuarea/finalizarea telefonică a procesului de creditare

În măsura în care optați pentru deschiderea unui cont personal pe platforma CreditPrime, și în condițiile exprimate separat prin Politica de Confidențialitate și acordul de marketing (acolo unde este aplicabil), CreditPrime va avea posibilitatea de a vă contacta pentru continuarea / finalizarea la telefon a procesului de creditare, cu respectarea dispozițiilor aplicabile în materie. De asemenea, pe durata existenței contului dvs. deschis pe platforma web CreditPrime, și în măsura în care v-ați exprimat acordul separat de marketing, vă vom contacta cu scopul de a iniția un proces de creditare la telefon, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în materie.

În cursul proceselor de creditare desfășurate prin telefon, se va utiliza metoda de comunicare a emailului. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați că adresa de email comunicată este una valabilă, reală, că vă aparține exclusiv, și că aveți acces la aceasta și o verificați des.

Închiderea contului personal pe platforma CreditPrime

Contul personal deschis de dumneavoastră pe platforma web CreditPrime este foarte important în administrarea / derularea rapidă, în siguranță și transparență a cererilor dumneavoastră de credit / a contractului dumneavoastră de credit. Documente și informații / comunicări importante sunt transmise de CreditPrime prin intermediul acestui cont.

Prin urmare, prin acordul exprimat în privința prezentului document, declarați pe proprie răspundere că toate datele și informațiile furnizate prin intermediul contului dumneavoastră personal deschis pe platforma CreditPrime sunt reale și revizuite la zi. Pentru mai multe detalii cu privire la regimul juridic aplicabil datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.

Contul dumneavoastră personal deschis pe CreditPrime se va menține în mod obligatoriu pe toata durata derulării contractului dumneavoastră de credit, dacă aveți în derulare un contract de credit cu CreditPrime, cât și în situația în care înregistrați datorii restante față de CreditPrime, pentru a menține contactul cu privire la administrarea datoriei dumneavoastră față de creditorul CreditPrime. CreditPrime are posibilitatea închiderii automate a contului dumneavoastră personal doar în situația în care CreditPrime decide cesionarea creanței dumneavoastră către un terț, în condițiile legilor aplicabile în materie și cu notificarea dumneavoastră prealabilă în scris. Documentele contractuale și notificările / comunicările transmise prin intermediul contului dvs. personal vor fi disponibile doar pe bază de cerere scrisă transmisă la info@creditprime.ro sau la o adresa alternativă ce vi se va comunica în prealabil.

Acordul exprimat pentru acești Termeni și Condiții

Acordul exprimat în privința prezentului document Termeni și condiții prin bifarea căsuței în care vi se solicită explicit exprimarea acestui acord, va fi considerat aplicabil iar documentul Termeni și Condiții va fi pe deplin aplicabil și oricăror cereri de credit și contracte de credit viitoare încheiate cu Ecofinance IFN SA. În măsura în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să ne transmiteți un email în această privința la adresa info@creditprime.ro sau dpo@eco-fin.eu

Lege aplicabilă. Revizuirea Termenilor si Condiţiilor

Aceşti termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile române şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română. Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuită separat, astfel încât să nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze.

CreditPrime poate revizui în orice moment aceşti termeni de utilizare fără a anunţa în prealabil, operând modificările direct pe acest site web. Este responsabilitatea utilizatorilor de a avea o situaţie actualizată asupra informaţiilor inserate online, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înţelege acordul tău asupra modificărilor survenite în termenii de utilizare.

Aplică acum și primești banii în cel mai scurt timp posibil

Aprobăm cererea în maxim 2 minute.

Te sunăm noi